Cookies policies

[RO] POLITICA COOKIES

 Please scroll down for English version!

 
Prin utilizarea website-ului și aplicațiilor noastre și acceptarea acestei politici, vă exprimați acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, conform prevederilor prezentei politici.
 
1.    Despre cookie-uri
1.1. Un cookie este un fișier care conține un identificator, o secvență liniară de litere și numere, care este trimisă de un server al unui site web către un browser, fiind stocată de acel browser. Identificatorul este trimis către serverul site-ului web de fiecare dată când browserul solicită o pagină de pe server.
1.2. Cookie-urile sunt persistente sau specifice unei sesiuni online: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valid până la data stabilită să expire, cu excepția cazului în care este șters de utilizator înainte de această dată; pe de altă parte, cookie-urile specifice unei sesiuni vor expira la sfârșitul sesiunii de navigare pe internet a utilizatorului, când browserul este închis.
1.3. Cookie-urile nu conțin în mod obișnuit informații care identifică personal utilizatorul, dar informațiile pe care le stocăm despre dvs. pot fi conectate cu informațiile stocate în și obținute prin intermediul cookie-urilor.
1.4. Cookie-urile pot fi folosite de serverul site-ului web pentru a identifica sau urmări utilizatorii în timp ce navighează pe anumite pagini în website și aplicațiile noastre și pentru a identifica utilizatorii care se reîntorc în aplicațiile noastre.
 
2.    Politica noastră cookies
Noi utilizăm doar cookie-uri specifice de sesiune pentru a îmbunătăți modul de utilizare a website-ului și aplicațiilor, administrarea acestora, prevenirea fraudelor și consolidarea securității, precum și personalizarea aplicațiilor pentru fiecare utilizator.
 
3.     Apeluri către Google Analytics
3.1. Folosim Google Analytics pentru a analiza utilizarea website-ului și aplicațiilor noastre.
3.2. Furnizorul nostru de servicii de analiză generează statistici și alte informații despre utilizarea website-ului și aplicațiilor prin intermediul cookie-urilor.
3.3. Politica cookie-urilor este reglementată de Termenii și condițiile de utilizare Google Analytics, care pot fi accesate la adresa http://www.google.com/policies/privacy
3.4. Informațiile generate în legătură cu website-ul și aplicațiile noastre sunt cuprinse în rapoarte cu privire la utilizarea acestora.
 
4.    Blocarea cookie-urilor
4.1. Cele mai multe browsere îți permit să refuzi cookie-urile.
4.2. Blocarea cookie-urilor va avea însă un impact negativ asupra utilizării multor aplicații.
4.3. Dacă blochezi cookie-urile, nu vei putea folosi toate funcționalitățile website-ului și aplicațiilor noastre.
 
5.    Ștergerea cookie-urilor
5.1. Puteți șterge cookie-urile deja stocate pe dispozitivul dvs.; de exemplu:
(a) în Internet Explorer, puteți șterge fișierele cookie, urmând instrucțiunile disponibile la adresa http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies;
(b) în Firefox, puteți șterge cookie-urile accesând "Tools", "Options" și "Privacy", selectați apoi "Use custom settings for history", apoi "Show Cookies", și "Remove All Cookies";
(c) în Chrome, puteți șterge cookie-urile accesând "Customise and control", "Settings", "Show advanced settings" și "Clear browsing data", apoi selectați "Cookies and other site and plug-in data" înainte de a opta pentru "Clear browsing data".
 
5.2. Ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizării multor aplicații.
 
6.    Date de contact
6.1. Website-ul și aplicațiile se află în proprietatea și sub controlul Primăriei Orașului Predeal.
6.2. Ne puteți contacta folosind pagina noastră de contact din cadrul website-ului și aplicațiilor.
 
[EN] COOKIES POLICY


By using our Website & Mobile Apps and agreeing to this policy, you consent to our use of cookies in accordance with the terms of this policy.
 
1. About cookies

1.1    A cookie is a file containing an identifier, a string of letters and numbers, that is sent by a web server to a web browser and is stored by the browser. The identifier is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server.

1.2    Cookies may be either "persistent" cookies or "session" cookies: a persistent cookie will be stored by a web browser and will remain valid until its set expiry date, unless deleted by the user before the expiry date; a session cookie, on the other hand, will expire at the end of the user session, when the web browser is closed. 

1.3    Cookies do not typically contain any information that personally identifies a user, but personal information that we store about you may be linked to the information stored in and obtained from cookies.

1.4    Cookies can be used by web servers to identify and track users as they navigate different pages on a website or a mobile app and identify users returning to that website or mobile app.

2.    Our Cookies Policy

We use only session cookies to improve the usability of the Website & Mobile Apps, administer them, prevent fraud and improve their security, personalise the apps for each user.

3.    Cookies in Google Analytics

3.1    We use Google Analytics to analyse the use of our Website & Mobile Apps.

3.2    Our analytics service provider generates statistical and other information about Website & Mobile Apps use by means of cookies.

3.3    The analytics cookies policy is regulated by Google Analytics Terms & Conditions, the user can check them at http://www.google.com/policies/privacy.

3.4    The information generated relating to our Website & Mobile Apps is used to create reports about the use of them.


4.    Blocking cookies

4.1 Most browsers allow you to refuse to accept cookies.

4.2 Blocking all cookies will have a negative impact upon the usability of many apps.

4.3 If you block cookies, you will not be able to use all the features on our Website & Mobile Apps.


5.    Deleting cookies

5.1    You can delete cookies already stored on your device; for example:

(a)    in Internet Explorer, you must manually delete cookie files (you can find instructions for doing so at http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11);

(b)    in Firefox, you can delete cookies by clicking "Tools", "Options" and "Privacy", then selecting "Use custom settings for history" from the drop-down menu, clicking "Show Cookies", and then clicking "Remove All Cookies"; and

(c)    in Chrome, you can delete all cookies by accessing the "Customise and control" menu, and clicking "Settings", "Show advanced settings" and "Clear browsing data", and then selecting "Cookies and other site and plug-in data" before clicking "Clear browsing data".

5.2    Deleting cookies will have a negative impact on the usability of many apps.

6.    Our contact data

6.1    The Website & Mobile Apps are owned and operated by Predeal City Hall.

6.2    You can contact us by using our Website & Mobile Apps contact page.